Kentaur klub - Pražská četa

Sekce zásahových jednotek

     V této části našich webových stránek se Vás pokusíme seznámit s těmi nejznámějšími ruskými policejními zásahovými jednotkami. Pro ilustraci si zde můžete prohlédnout fotografie z jejich každodenního života a stejně tak z našich výcvikových akcí zaměřených na taktiku a služební přípravu.

OMON - 
Odřad milice zvláštního určení

    OMON (Otryad Militsii Osobogo Naznacheniya) je označení pro ruské speciální policejní jednotky, jež jsou dislokovány v každé federální republice či velkém měste. V dnešní době se jejich pracovní náplň asi nejvíce přibližuje naší SPJ, dokonce znaky obou jednotek mají podobné atributy.
Počátky OMONu sahají do roku 1979, do období příprav na letní Olympijské hry v Moskvě roku 1980, kdy vedení ruské milice chtělo mít po ruce jednotku vycvičenou pro krizové situace, zatýkání nebezpečných pachatelů trestné činnosti, osvobozování rukojmí a jiné protiteroristické aktivity.
    3. listopadu 1987 OMON zažil reorganizaci, navýšení početního stavu a započalo se nabíhat na systém založení útvarů v každé federální republice a metropolích jako Moskva či Petrohrad. Úkolem útvarů OMON bylo zajišťování pořádku během demonstrací a občanských nepokojů, zatýkání nebezpečných pachatelů, běžná hlídková činnost, vypomáhání s vynucením zákona v oblastech s vysokou kriminalitou nebo špatnou bezpečností situací  v jiných lokalitách Ruské federace a stejně tak i "polovojenské akce" na vynucení pořádku (např. Čečensko, kam jsou na "výpomoc" vysílány jednotky OMON ze všech ruských regionů a kde plní krom "policejní práce" i funkci jakési lehké pěchoty).
    Přijímací řízení k jednotkám je různé. Každá federální republika ho má jiný a také záleží, zda se uchazeč uchází o místo v bojovém útvaru. Jak se u speciálníh jednotek vyžaduje, přijímací řízení je náročné, zpravidla obsahuje řadu psychologických, lékařských vyšetření a testů fyzické zdatnosti a vytrvalosti. Přijímací řízení je ukončeno soubojem v boxerských rukavicích, kdy uchazeč postupně zápasí  proti třem až pěti členům jednotky, který má osvědčit jeho nezdolnost a psychickou odolnost stejně jako schopnost snášet fyzickou bolest. Zpravidla jeden z pěti uchazečů uspěje a může vstoupit do řad OMONu. Vstupní výcvikový program trvá 4 měsíce, během kterých si uchazeči musí musí osvojit různou pěchotní výzbroj, boj muže proti muži, základy taktiky boje v zastavěné oblasti, vnikání a "čištění" budov a stejně tak si osvojit základy práva.

OMSN -  Odřad milice speciálního určení/
SOBR - Speciální odřady rychlé reakce


    SOBR (Spetsialnye Otryady Bystrogo Reagirovaniya) jsou oddíly ruské milice, které vznikly počátkem 90. let minulého století z důvodu velkého nárustu kriminality. Tyto útvary jsou zásahovými jednotkami pro boj s organizovaným zločinem, především pak zadržení nebezpečných pachatelů trestné činnosti, drogových dealerů, pašeráků, či daňových podvodníků a pochopitelně také boj proti terorismu. V současné době jsou však tyto jednotky ze všech koutů Ruské federace často nasazovány i k udržení pořádku na severním Kavkaze.
    Díky svým hlavním úkolům tyto útvary spadaly pod GUBOP (Glavnoe upravlenie po bor'be s organizovannoj Prestupnost'yu - Hlavní úřad pro boj s organizoavným zločinem), který byl na stejné úrovni jako kriminální policie. K 16. září 2002 byly tyto jednotky přeměněny na OMSN (Otryady Milicii Specialnogo Naznacheniya) a po reorganizaci MVD vyňaty z podřízenosti GUBOP (dnes DBOPiT - Departament po bor'be s organizovannoi prestupnost'yu i terrorizmom - Úřad boje s organizovaným zločinem a terorismem) a byly podřízeny regionálním úřadovnám kriminální policie. Určitou výjimku zde však tvoří Moskva, kde i přes vytvoření OMSN nebyl útvar SOBR zrušen a obě jednotky zde fungují společně. Jako zajímavost lze také uvést, že svůj SOBR má i ruská Federální celní služba.